De statuten van de vereniging vind je in de Akte van Oprichting